PROF. DR. BAGDY GYÖRGY


 

        C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\Semmelweis_logo_Emblem_BLUE_JPG.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Bagdy.jpg

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet, 

Neuropszichofarmakológiai Kutatócsoport, Budapest
Kutatási területek: A gyakori, komplex pszichiátriai és neurológiai betegségek kialakulásában
szerepet játszó örökletes és környezeti faktorok, valamint biológiai útvonalak azonosítása új gyógyszercélpontok és terápiás lehetőségek azonosítására
Azokra a betegségekre koncentrálunk, amelyeket mind az örökletes, mind a környezeti faktorok jelentősen befolyásolnak. Ilyenkor a hagyományos (pl. GWAS) megközelítések kevéssé alkalmazhatóak, így részletes adatokra, komplex modellek felállítására és tesztelésére, hagyományos módszerekre és a mesterséges intelligencia alkalmazására egyaránt szükség van. 2022-től a depresszióra és a migrénre fókuszálva a betegségek pathofiziológiájában szerepet játszó új biológiai útvonalak szerepének összehasonlításán dolgozunk.

DR. BÁLINT BÁLINT LÁSZLÓ


 

          C:\Users\Lakatos Viktoria\Documents\ELIXIR\ELIXIR Prospektus 2023\InDesign pack\wetransfer_elixir-2023-juli-25-folder_2023-07-25_1152\Elixir 2023 juli 25 Folder\Links\DE-cimer másolat.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Balint.jpg

Debreceni Egyetem, 

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, vendégkutató, Debrecen 

Kutatási terület: Epigenetika, funkcionális genomika

Az epigenetikai öröklődés fizikai hordozói a kromatin szintjén módosítják a gének kifejeződését. Kutatásaim célja megismerni és kiaknázni a génexpresszió kromatin szintű szabályozásának folyamatait az onkológiai kórképek kialakulásában és kezelésében. Ebből a célból a génexpresszió szabályozásában kritikus elemek jelentőségét vizsgálom daganatos sejtekben és izogenikus sejtekben. Célom a rendelkezésre álló adatok multiomikai integrálása és ezáltal a kritikus génexpressziót szabályozó elemek azonosítása.

ELIXIR részvétel: Oktatási koordinátor

 

DR. BARTA ENDRE


 

          C:\Users\Lakatos Viktoria\Documents\ELIXIR\ELIXIR Prospektus 2023\InDesign pack\wetransfer_elixir-2023-juli-25-folder_2023-07-25_1152\Elixir 2023 juli 25 Folder\Links\MATE_2021_green_partial.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Barta E.jpg

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Genetika és Biotechnológia Intézet, 

Debreceni Egyetem, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet,

Kutatási területek: mezőgazdasági genomika, génszabályozás, funkcionális genomika, bioinformatika

Gödöllői munkacsoportomban elsősorban a háziállatok genomikájával foglalkozunk. Korábban meghatároztuk, elemeztük a hazai mangalica fajták genomjait. Elsőként Magyarországon denovo összeraktuk egy emlősállat, a gímszarvas teljes referencia genomszekvenciáját. Populáció genomikai módszerekkel vizsgáljuk a házi- és üregi nyulakat.  Az Európai Referencia Genom Atlasz (ERGA) pilot projekt keretében összerakjuk az aranysakál referencia genomját. Debreceni egyetemi csoportommal a génszabályozást vizsgáljuk genomszinten, Big Data bioinformatikai módszerekkel. Nagy mennyiségben dolgozunk fel publikus ChIP-seq adatokat. Eredményeinket a ChIPSummitDB adatbázisban gyűjtjük. Az adatokból próbáljuk megállapítani, hogy az egyes fehérjék hol, milyen sorrendben, és miért kötődnek pont ott a DNS-en. Az Elixir-en belül alapító tagja vagyok a Biodiverzitás közösségnek.

ELIXIR részvétel: Technikai koordinátor

Biodiversity Community

PROF. DR. BARTA ZOLTÁN


 

C:\Users\Lakatos Viktoria\Documents\ELIXIR\ELIXIR Prospektus 2023\InDesign pack\wetransfer_elixir-2023-juli-25-folder_2023-07-25_1152\Elixir 2023 juli 25 Folder\Links\DE-cimer másolat.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Barta Z.jpg

Debreceni Egyetem, TTK Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen

Kutatási területek: (1) utódgondozás genetikai hátterének vizsgálata bogarakban; és (2) természetvédelmi adatok ökoinformatikai elemzése. 

(1) A korai, idilli nézettel szemben az utódgondozás során a szülők között jelentős érdekellentétek feszülnek, melyek feloldása nem triviális. Kutatásaink során korábbi elméleti vizsgálatainkra támaszkodva genomikai, transzkriptomikai módszerekkel próbáljuk feltárni ezen ellentét megoldását segítő mechanizmusokat egy új bogármodellrendszerben, a nagyfejű csajkóban.

(2) A természetvédelem működése során hatalmas mennyiségű térben referált biotikai adat keletkezik, mely feldolgozása, nem beszélve annak értelmezéséről, nem megoldott. Vizsgálataink során modern adatbányászmódszereket alkalmazva próbáljuk felmérni ezen adathalmaz prediktív alkalmazásának lehetőségét.

PROF. DR. BÖDÖR CSABA


 

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\Semmelweis_logo_Emblem_BLUE_JPG.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Bödör Cs.jpg

Semmelweis Egyetem, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Budapest, HCEMM-SE Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport, Budapest

Kutatási területek: molekuláris onkohematológia, daganatgenomika

A Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport (Semmelweis Egyetem, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet) különböző lymphomák és leukémiák esetében végez genomikai és transzkriptomikai kutatásokat, valamint diagnosztikus fejlesztéseket a legkorszerűbb újgenerációs szekvenálási és bioinformatikai eljárások alkalmazásával. A kutatások célja a betegségek lefolyásával és különböző célzott terápiákra adott válaszkészséggel kapcsolatba hozható biomarkerek azonosítása, valamint a terápiák szelekciós nyomásának hatására kialakuló klonális evolúció időbeli és térbeli aspektusainak feltérképezése.

PROF. DR. CSABAI ISTVÁN


 

            C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\elte-mk másolat.tif

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Csabai I.jpg

Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK Fizikai Intézet, Budapest

Kutatási területek: genomika, BigData, mesterséges intelligencia

Csoportunk kutatásainak középpontjában az adatintenzív bioinformatikai kutatások állnak. Számos hazai és európai projekt keretében részt veszünk rákgenetikai vizsgálatokban, környezeti minták metagenomikai elemzésében, molekuláris öregedéskutatásban, járvány-genetikai vizsgálatokban. Munkánk során az élenjáró bioinformatikai elemző szoftverek mellett nagymértékben használjuk a modern gépi tanulás eredményeit is, és arra törekszünk, hogy az alapkutatási eredmények minél hamarabb hasznosuljanak az egészségügyi gyakorlatban.

ELIXIR részvétel: Platforms, BY-COVID 

PROF. DR. CSIKÁSZ-NAGY ATTILA


 

      C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\ppke.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Csikasz-N. A.jpg

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar
Fő kutatási területek: rendszerbiológia, molekuláris hálózatok szimulációja, adatintegráció                                                                                    A Molekuláris és Celluláris Hálózatok Rendszerbiológiája Kutatócsoportban a sejteken belüli molekuláris és a sejtek közötti celluláris interakciók hatására lejátszódó folyamatok térbeli és időbeni változásának megértéséhez kombináljuk a számítógépes rendszerbiológiai modellezési technikákat kísérleti módszerekkel. A molekuláris interakciós hálózatok kapcsolási rajzait matematikai egyenletekké alakítjuk, és azokat elemezzük, hogy megértsük a vizsgált rendszer fiziológiai viselkedését. Főleg proteomikai adatokat használunk modelljeink felépítéshez, de multi-omikai adatintegrációt is végzünk. A fő kutatási kérdéseink a sejtnövekedés és a sejtosztódás szabályozásával hozhatóak kapcsolatba. Több kísérleti laboratóriummal együttműködünk, amelyek a modellek felállításához szükséges adatokat és platformot kínálnak modelljeink előrejelzésének tesztelésére. Továbblépve, a közelmúltban létrehoztuk saját kísérletes laboratóriumunkat, ahol különböző élesztő törzsek közötti sejt-sejt kölcsönhatásokat vizsgálunk, és ezen eredményeinket kombináljuk legújabb modelljeinkkel.

PROF. DR. CSŐSZ ÉVA


 

            C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\DE-cimer másolat.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Csősz É.jpg

Debreceni Egyetem
ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen
Kutatási területek: biomarker-kutatás, proteomikai és metabolomikai technikák fejlesztése, komplex adatelemzés
Kutatócsoportunk fő célja a nem invazív módon gyűjthető testfolyadékok (könny, nyál, verejték) proteomikai és metabolomikai tanulmányozása és potenciális biomarkerek azonosítása. Ehhez proteomikai és metabolomikai módszereket fejlesztünk és optimalizálunk, és ezeket alkalmazzuk biológiai rendszerekre. Fontos a kapott adatok komplex, hálózatalapú és rendszerbiológia-szemléletű értelmezése, ezáltal minél több releváns biológiai információ kinyerése a begyűjtött adathalmazból. Kutatócsoportunk részt vesz az ELIXIR Proteomics által koordinált, 11 országból 13 kutatócsoport részvételével történő megvalósítási tanulmányban, amelynek célja az adatbázisokban levő proteomikai adatok újra hasznosítása. A kutatómunka mellett fontos a PhD és TDK hallgatók képzése és a megszerzett tudás továbbadása az érdeklődőknek.
ELIXIR részvétel: Proteomics

DR. DOSZTÁNYI ZSUZSANNA


 

              C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\elte-mk másolat.tif

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Dosztanyi Zs.jpg

Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK Biokémia Tanszék,  Budapest 

Kutatási területek: fehérje szekvencia predikció, gépi tanulás, rendezetlen fehérjék, fehérje-fehérje kölcsönhatás

2014-től vezetem az MTA Lendület pályázat támogatásával megalakult Bioinformatikai Kutatócsoportot az ELTE TTK Biokémia Tanszékén.

Fő kutatási területünk az eredendően rendezetlen fehérjék bioinformatikai és mélytanulásos módszerekkel. Ehhez kapcsolódóan fejlesztünk különböző predikciós módszereket, végzünk számítógépes biológiai vizsgálatokat, illetve közreműködünk különböző adatbázisok kifejlesztésében is. Célunk az, hogy megérthessük azt, hogy hogyan képesek a rendezetlen fehérjék alapvetően fontos biológiai funkciójukat ellátni, mutációjuk hogyan vezet különböző betegségekhez, például rákhoz, illetve neurodegeneratív betegségekhez, illetve hogy lehet ezeket a fehérjéket felhasználni újfajta gyógyszermolekulák tervezéséhez. Aktívan részt veszünk az ELIXIR Intrinsically Disordered Proteins közösségében annak érdekében, hogy az ELIXIR céljaival összhangban jobban láthatóvá, elérhetővé, átjárhatóvá tegyük a különböző, fehérje rendezetlenséghez kapcsolódó eszközöket.

ELIXIR Community részvétel: Intrinsically Disordered Protein, Training Platform

DR. FEKETE JÁNOS TIBOR


 

        C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\Semmelweis_logo_Emblem_BLUE_JPG.jpg

        C:\Users\Lakatos Viktoria\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Fekete J T.JPG

Semmelweis Egyetem, 

Bioinformatika Tanszék, Budapest

Kutatási terület: transzkriptom alapú prediktív biomarkerek szolid tumorokban

A kutatásaim fókuszában a prediktív biomarkerek állnak. A három éve indult ROC Plotter projekt célja az, hogy egy webalkalmazáson keresztül, az adatokat egységes szerkezetben kezelve összefüggéseket keressünk az egyes gének expressziója és a terápiás válasz között. Az alkalmazás emlő-, méhnyak-, kolorektális tumor, valamint glioblasztomás betegek génchip és újgenerációs RNS méréseken alapuló forrásadatait használja. Az alkalmazás segítségével lehetőséget kívántunk biztosítani arra, hogy kísérletes eredmények független, külső validációját biztosítsuk a kutatóközösség számára. A honlap (www.rocplot.org) további szolgáltatása, hogy saját adatokból is lehetséges ROC analízis elvégzése, így további statisztikai szoftverek felhasználása nélkül is lehetséges kísérletes eredmények gyors kiértékelése.

ELIXIR részvétel: GALAXY Platform

DR. GARAMSZEGI LÁSZLÓ ZSOLT


 

                C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\ÖK logo_Ökológiai Kutatóközpont.png

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Garamszegi L.jpg

Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Budapest

Kutatócsoport: Evolúciós Ökológia Kutatócsoport 

Kutatási területek: (1) klímaváltozás és (újonnan) felbukkanó betegségek-citizen science: www.szunyogmonitor.hu ; (2) akusztikus kommunikáció és a kulturális evolúció

A társadalom széles körű bevonásával és innovatív technológiák (pl. mobilapplikációk) segítségével gyűjtünk nagymennyiségű adatot az ország minden pontjáról, majd kifinomult bioinformatikai, gépi tanulási módszereket alkalmazva nyerünk folyamatos információt az újonnan megjelenő kórokozók aktuális elterjedéséről. Az örvös légykapó modellfajon gyűjtünk hosszú távú adatokat annak érdekében, hogy megértsük a madárének ivari kiválasztódásban betöltött szerepét és a populáció szintjén térben és időben megmutatkozó dinamizmusokat.

DR. GÁSPÁRI ZOLTÁN 

                  C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\ppke.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Gaspari Z.jpg

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

A kísérletes vizsgálatok mellett kiemelten foglalkozunk a fehérjék belső dinamikáját tükröző fehérjeszerkezeti sokaságok előállításával és elemzésével, elsősorban NMR-spektroszkópiai adatokra támaszkodva, valamint egyes fibrilláris szerkezeti motívumok vizsgálatával. Funkcionális oldalról fő érdeklődési területünk a szinaptikus jelátvitelben részt vevő, elsősorban a posztszinaptikus denzitás felépítésében szerepet játszó egyes fehérjék szerkezeti-dinamikai vizsgálata, illetve kölcsönhatásaik modellezése.

DR. GYENESEI ATTILA


 

              C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\un_1367-mk másolat.tif

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Gyenesei A.jpg

Pécsi Tudományegyetem 

Szentágothai János Kutatóközpont, Pécs

A vezetésem alatt álló Bioinformatikai kutatócsoport és a korszerű műszerezettséggel és szakembergárdával működő Genomika és Bioinformatika Core Facility kutatásainak középpontjában egyrészt a biotechnológia területén végbemenő fejlődés nyújtotta lehetőségek kiaknázása, másrészt ennek egyik fő következménye, az eddig soha nem látott mennyiségben és részletességben rendelkezésre álló biológiai és orvosi adatmennyiség elemzése áll. A két terület gyakorlati összekapcsolása és korszerű bioinformatikai módszerek alkalmazása lehetőséget nyújt a molekuláris szintű biológiai folyamatok jobb megértésében és ezen biológiai ismeretek alkalmazásában az orvoslásban, az iparban és a mezőgazdaságban. Mindezek mellett kiemelt célunk kezdettől a bioinformatika és biostatisztika előmozdítása a Pécsi Tudományegyetemen, az itt dolgozó kutatócsoportok segítése, valamint kutatói és infrastrukturális pályázatokban való aktív részvétel. Reményeink szerint ezzel lehetővé válik a kutatásokból származó nagy tömegű adatok, információk feldolgozása, elemzése, továbbá növekedhet a kutatási aktivitás, a kollaborációk száma, nő a pályázatokban való részvételi lehetőség. Mindezek mellett a különböző genetikai és klinikai multi- faktoriális betegségek jellemzésével és biomarker-elemzéssel foglalkozunk, elsősorban hipotézisfüggetlen, adatbányászat- és mesterséges intelligencián alapuló eljárások alkalmazásával és fejlesztésével.

ELIXIR részvétel: technikai koordinátor 

 

PROF. DR. GYŐRFFY BALÁZS 

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\Semmelweis_logo_Emblem_BLUE_JPG.jpgC:\Users\Lakatos Viktoria\Documents\ELIXIR\ELIXIR Prospektus 2023\InDesign pack\wetransfer_elixir-2023-juli-25-folder_2023-07-25_1152\Elixir 2023 juli 25 Folder\Links\ttk logo.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Győrffy B.jpg

Természettudományi Kutatóközpont
Enzimológiai Intézet, Onkológiai Biomarker kutatócsoport, Budapest
Kutatási terület: az onkológiai betegségekben a várható klinikai lefolyást előre jelző új molekuláris markerek azonosítása, valamint a terápiával szembeni rezisztencia biomarkereinek vizsgálata.   Az onkológiai bioinformatika terén a kutatócsoportunk több mint tíz külföldi egyetemmel folytat együttműködést, köztük a Yale, Stanford, John Hopkins Egyetemekkel (USA), valamint az Imperial College, pekingi, berlini, lyoni, calabriai, barcelonai egyetemek kutatóival, aminek eredményeként számos közlemény jelent már meg nívós tudományos lapokban (Nature Medicine, Cancer Discovery, Nature Communications, Cell Metabolism, PNAS, EMBO, Cancer Research stb.) A csoport innovatív szemléletének köszönhetően számos szabadon elérhető online adatelemző rendszer került publikálásra (pl. KM-plotter, TNM-plotter, ROC-plotter, scientometrics.org).
ELIXIR részvétel: az ELIXIR Magyarországi csomópontjának a vezetője

PROF. DR. HARRACH BALÁZS


 

        C:\Users\Lakatos Viktoria\Documents\ELIXIR\ELIXIR Prospektus 2023\InDesign pack\wetransfer_elixir-2023-juli-25-folder_2023-07-25_1152\Elixir 2023 juli 25 Folder\Links\ÁTKI-logo-vertikalis-kek-HU-jpg.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Harrach B.jpg

Állatorvostudományi Kutatóintézet, 

Molekuláris Virológia témacsoport

Budapest

Kutatási területek: házi és vadállatok vírusai, vírusgenetika, filogenetikai számítások, vírustaxonómia

Kutatócsoportunk vizsgálja a gazdasági, kedvenc és vadállatok vírusainak diverzitását, genomját, biológiáját, törzsfejlődését és kimutatási lehetőségüket. Következtetünk a gazdák és vírusaik koevolúciójára, a korábbi gazdaváltásokra, kutatjuk a vadon élő állatok (pl. denevérek, majmok) potenciálisan embert és háziállatokat fertőző vírusait. A vadállatmintákat Dél-Amerikától Új-Zélandig terjedően küldik. Eredményeinket a Nemzetközi Vírusrendszertani Bizottságban végzett munkában fordítjuk hivatalos taxonómiává.

PROF. DR. HORVÁTH PÉTER


 

            C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\SZBK.PNG

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Horvath P.jpg

Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, 

Szeged

Főállásban a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója vagyok, valamint a Helsinki Egyetemen működő FIMM-ben (Finnish Institute for Molecular Medicine) kutatócsoport-vezető, Finland distinguished professor és a High-content analysis egység igazgatója. A Szegedi Tudományegyetemen szereztem programtervező matematikus diplomát (2003), majd a Nizzai Egyetemen PhD fokozatot (2007), amely során az INRIA-n műholdkép-feldolgozó alkalmazásokat fejlesztett. A PhD-fokozat elnyerése után 7 évig a Zürichi Műszaki Egyetemen (ETH, Eidgenossische Technische Hochschule) dolgoztam docensként, a számítógépes sejtbiológiai kutatások területén. Hét éve tértem haza, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetébe, és ugyanekkor kezdtem párhuzamosan dolgozni a FIMM-ben. Az elmúlt években megalapítottam a szegedi és a helsinki-beli BIOMAG kutatócsoportokat, amelyekben együttesen mintegy 30 fő dolgozik. Kutatócsoportjaink sejtek nagy felbontású térbeli vizsgálatára alkalmas, általuk kifejlesztett rendszermikroszkópia segítségével biológiai problémákra adnak számítógépes algoritmusokkal támogatott megoldást. Eredményeinket a legmagasabb tudományos fórumokon közlik (Nature Methods, Nature Communications, NRDD, Science, stb.). Kutatásainkkal a COVID-19-betegség elleni harcban is aktívan részt veszünk.

DR. KENESSEY ISTVÁN


 

                C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\ooilogo-mk-jav másolat.tif

        C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Kenessey I.jpg

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A Nemzeti Rákregiszter és Biostatisztikai Központ a hazai daganatos betegek adatait gyűjti és dolgozza fel. Célunk amellett, hogy adatokat szolgáltassunk az onkológiai betegségek epidemiológiai helyzetéről, visszajelzést adjunk az egészség- ügyi ellátóknak és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hozzájárulva az ellátás minőségbiztosításához, illetve az onkológiai hálózat fejlesztéséhez. Szorosabb kutatási területünket képezi a daganatos epidemiológiai helyzet változása és a trendek leírása, illetve az egyes betegségek túlélésében történő változás és ennek hátterében lévő okok feltárása.

DR. KÓS PÉTER


 

      C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\SZTE címer.png

      C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Kós P.jpg

Szegedi Tudományegyetem

SZTE Biotechnológiai Tanszék, 

Szeged

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán Dr. Rákhely Gábor 2000 körül alapította meg a bioinformatika oktatást tantárgyi keretek között. Az egy-egy féléves elméleti és gyakorlati oktatást az évek során molekuláris evolúcióval, omikai tudományokkal és informatikai jellegű tantárgyakkal kiegészítve elindítottuk egy bioinformatikai szakirány kialakítását a biológus hallgatók számára, aminek fejlesztése jelenleg is zajlik. Az ország különböző egyetemein folyó bioinformatikai oktatással való harmonizáció, valamint ezen műhelyekkel való kollaboráció érdekében csatlakoztunk az ELIXIR Magyarország node-hoz. Az Egyetemen jelentős bioinformatikai kutatás, és erre szolgáló központi intézmény nincsen; az újgenerációs szekvenálással támogatott humán molekuláris diagnosztika, a mikrobiális genetika, környezeti és orvosi metagenomika stb. tárgyában végzett kutatások és szolgáltatások részeként, azokat segítve alkalmazzuk a bioinformatikai módszereket, egyrészt külön hw/sw megoldásokkal, másrészt az SZBK mesterséges intelligenciát ill. omikákat kutató egységeivel együttműködésben. Az ELIXIR-hez és más nemzetközi konzorciumokhoz való csatlakozással jelenleg azon fáradozunk, hogy kialakítsuk Szegeden a bioinfiormatikai módszerek kutatásának, oktatásának és felhasználásának egy koherensebb, hatékonyabb és modernebb rendszerét.

DR. LIGETI BALÁZS 

      C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\ppke.jpg

     

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Információs Technológiai és Bionikai Kar, 

Budapest

Kutatási terület: Kutatási terület: Neurális Bioinformatika, mikrobiom, genomikai-nyelvmodellek 

Kutatócsoportunk fókuszában a nagyméretű genomikai nyelvmodellek és szekvencia-reprezentációk állnak. Az egyik alapvető kulcskérdés a kvantitatív biológiában, hogy hogyan tudunk új mintázatokat és struktúrákat megismerni: ez alapvető feltétele annak, hogy hatékonyan modellezhessük a komplex rendszereket, előrejelezhessük viselkedésüket, illetve manipulálhassuk azokat. 

A mikroorganizmusok létfontosságú szerepet játszanak az élet fenntartásában a Földön a hatalmas metabolikus képességeikkel; így működésük megértése különösen fontos olyan problémák kezelésében, mint az antimikrobiális rezisztencia, az éghajlatváltozás és az újfajta patogének megjelenése. 

A csoport célja olyan újfajta neurális és pángenomikai reprezentációk és ezekre épülő interpretálható algoritmusok kidolgozása mikroorganizmusokhoz köthető feladatokra, amelyek képesek a gyorsan növekvő, heterogén adatmennyiséggel lépést tartani; ezt képesek hatékonyan elemezni, mintázatokat azonosítani; valamint robosztusak az olyan problémákkal szemben, mint a kontextusfüggőség, vagy az elérhető címkézett adatok hiánya. 

DR. MENYHART OTILIA

          C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\Semmelweis_logo_Emblem_BLUE_JPG.jpg

      C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Menyhart O.jpg

Semmelweis Egyetem, 

Bioinformatika Tanszék, Budapest 

Kutatási terület: Diagnosztikai eszközök fejlesztése betegektől származó mérések adatainak felhasználásával

A különféle tesztek, klinikai vizsgálatok során hatalmas, akár több száz paramétert tartalmazó heterogén adathalmaz keletkezik minden páciensről, melyekből következtetni lehet a klinikai kimenetre és a betegek túlélésére. Ezen adatok értelmezése azonban méretükből kifolyólag nem rutinfeladat. A megfelelő bioinformatikai eszközök azonban lehetővé teszik ezen adatok diagnosztikai illetve prognosztikai célú kiaknázását. A kutatás során elsősorban az onkológia területén végzünk mesterséges intelligencia alapú vizsgálatokat betegekből származó mérések adataira támaszkodva. A téma elsősorban a bioinformatika és a klinikai kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára lehet érdekes.

DR. MIKLÓS DEZSŐ


 

                  C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\ri-jobb másolat.jpeg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Miklos D.jpg

Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet, 

Budapest

Kutatási területek: extremiális kombinatorikai módszerek a bioinformatikában

A Magyar Bioinformatikai Társaság egyik alapítója, sok éven át alelnöke voltam. Fő kutatási területem a bioinformatikai problémákban előforduló extremiális mintázatok keresése. Foglalkozom hálózatelemzésekkel, periodikus mintázatok keresésével.

 

DR. MIKLÓS ISTVÁN


 

                C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\ri-jobb másolat.jpeg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Miklos I.jpg

Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet, 

Budapest

Kutatási területek: sztochasztikus modellek, Markov-lánc Monte-Carlo-metódusok, 

genomátrendeződési modellek

Fő kutatási területünk a hatékony Markov-lánc Monte-Carlo-metódusok és a molekuláris evolúció sztochasztikus modellezése. A ClcBio (pár éve felvásárolta a Quiagen) vezetésével egy FP7-es project keretében evolúciós rejtett Markov-model- lek segítségével transzkripciós faktor kötőhelyeket prediktáló szoftvert fejlesztett. Társszervezője voltam a 2009-es RECOMB Comparative Genomics konferenciának, valamint két, bioinformatikai témákkal is foglalkozó Dagstuhl-szemináriumnak.

DR. MONOSTORY KATALIN


 

                C:\Users\Lakatos Viktoria\Documents\ELIXIR\ELIXIR Prospektus 2023\InDesign pack\wetransfer_elixir-2023-juli-25-folder_2023-07-25_1152\Elixir 2023 juli 25 Folder\Links\ttk logo.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Monostory K.jpg

Természettudományi Kutatóközpont
Molekuláris Élettudományi Intézet, Budapest
Kutatási területek: gyógyszer-metabolizáló enzimek genetikai polimorfizmusa (’single nucleotide polymorphisms’ és kópiaszám-változások) és fenotípusos megjelenése, SNP- és CNV-meghatározási metodikák fejlesztése, SNP- és allélgyakoriság a magyar populációban, kópiaszám-változás daganatos sejtekben
A gyógyszermetabolizmusban résztvevő enzimek genetikai polimorfizmusa és nem-genetikai tényezőknek (életkor, nem, dohányzás, megbetegedések, gyógyszeres terápia) köszönhető fenokonverziója megváltoztatja a hatóanyagok eliminációs sebességét, amely hatás-csökkenéshez vagy fokozott mellékhatás kialakuláshoz vezethet. SNP (’single nucleotide polymorphisms’) és CNV (’copy number variations’) meghatározásra alkalmas PCR alapú módszereket fejlesztünk a betegek megváltozott gyógyszermetabolizáló képességének azonosítására. A citokróm P450 enzimek SNP és allélgyakoriságait vizsgáljuk a magyar populációban. Feltárjuk a tumorsejtekben kialakuló terápia-rezisztencia kópiaszám változásokra visszavezethető okait. A genetikai eltérések fenotípusos megjelenésre gyakorolt hatásának megértésével hozzájárulunk a személyre szabott terápia finomításához.
ELIXIR Community részvétel: Platforms 

DR. NAGY ATTILA CSABA


 

          C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\DE-cimer másolat.jpg

     

Debreceni Egyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Intézet, Egészségügyi Informatikai Tanszék. Epidemiológiai és Bioinformatikai Munkacsoport, Debrecen

Kutatási területe: Biostatisztika, Epidemiológia, BigData

Munkacsoportunk népegészségügyi jelentőséggel bíró megbetegedések adatbázisainak biostatisztikai feldolgozásával és értékelésével foglalkozik. Az összefüggések feltárása mellett a nagy mennyiségű értékes strukturálatlan adat hasznosításával, szabad szöveges adatokból értékes információ kinyerésével foglalkozunk.

PROF. DR. PATTHY LÁSZLÓ


 

                C:\Users\Lakatos Viktoria\Documents\ELIXIR\ELIXIR Prospektus 2023\InDesign pack\wetransfer_elixir-2023-juli-25-folder_2023-07-25_1152\Elixir 2023 juli 25 Folder\Links\ttk logo.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Patthy L.jpg

Természettudományi Kutatóközpont

Molekuláris Élettudományi Intézet, Budapest

Kutatási területek: genom evolúció, fehérje evolúció, funkcionális genomika, bioinformatika

Az általam vezetett csoport elsősorban genomevolúcióval, genomannotációval, a fehérjekódoló gének szerkezetének és a fehérjék funkciójának predikciójával foglalkozik. 

A bioinformatikai munkák mellett néhány, általunk azonosított, orvos- biológiai szempontból fontos fehérje (pl. az izomfejlődés szabályozásában szerepet játszó WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérjék) szerkezetét és funkcióját is vizsgáljuk kísérletes módszerekkel.

PROF. DR. PONGOR SÁNDOR 

              C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\ppke.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Pongor S.jpg

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), Budapest

Kutatási területek: sejtek közötti kommunikáció genomikája, ágens alapú modellek, rendszerbiológia

Kutatócsoportom érdeklődése a baktériumközösségek bioinformatikai leírása, stabilitásuk kritériumai, melyet egyrészt a genomszekvenciák összehasonlító analízisével, másrészt a közösségek ágens alapú modellezésével közelítünk meg. Tágabb érdeklődésünk a rendszerelméletre alapozott molekuláris ismeretábrázolás és annak felhasználása a bioinformatika, a rendszerbiológia és a biológiai adattudományok oktatásában. Jelenleg a Magyar Bioinformatikai Társaság illetve  MTA Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottságának elnöke vagyok és a PPKE ITK Roska Tamás Doktori Iskola biológiai PhD programjának vezetője. Jelenleg tagja vagyok az Academia Europaeának és a Magyar Tudományos Akadémiának, illetve, szerkesztőbizottsági tagja a  Briefings in Bioinformatics, a Database, és a Scientific Reports folyóiratoknak. 

PROF. DR. SIMON ISTVÁN


 

              C:\Users\Lakatos Viktoria\Documents\ELIXIR\ELIXIR Prospektus 2023\InDesign pack\wetransfer_elixir-2023-juli-25-folder_2023-07-25_1152\Elixir 2023 juli 25 Folder\Links\ttk logo.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Simon I.jpg

Természettudományi Kutatóközpont
Molekuláris Élettudományi Intézet, Budapest
Kutatási területek: fehérje-bioinformatika, egymást kölcsönösen rendező fehérjék
Alapító tagja és éveken át elnöke voltam a Magyar Bioinformatikai Társaságnak. Aktívan részt vettem az MTA Bioinformatikai Bizottságának és a hazai ELIXIR-program létrehozásában. Csoportomban számos, széles körben használt becslő módszer és adatbázis készült. Jelenleg egymást kölcsönösen rendező, monomer formában rendezetlen fehérjék vizsgálatával foglalkozom.

DR. SOLYMOSI NORBERT


 

          C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\állatorv.tud.egy_logo másolat.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Solymosi N.jpg

Állatorvostudományi Egyetem Bioinformatikai Központ, Budapest

Kutatási területek: epidemiológia, genomika 

A Bioinformatikai Központ az Állatorvostudományi Egyetemen elsősorban a mikrobiális genomika oktatása céljából jött létre. Ehhez kapcsolódóan több fertőző állatbetegség (pl. afrikai sertéspestis, PRRS) országos mentesítési programjában végzünk genomikai elemzéseket, valós idejű kockázatbecslést. Saját vizsgálatainkban központi témakör a klinikai meta- genomika, ezen belül a mikrobiommal és rezisztómmal kapcsolatos kutatások. Hazai és külföldi együttműködésekben transzkriptomikai, epigenetikai adatelemzésekkel veszünk részt. utatási területek: epidemiológia, genomika.

DR. SRAMKÓ GÁBOR


 

            C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\DE-cimer másolat.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Sramko G.jpg

Debreceni Egyetem, Debrecen
DE TTK Növénytani Tanszék Evolúciós Genomikai Kutatócsoport, Debrecen
Kutatási területek: molekuláris filogenetika és filogenomika, populációgenetika és populációgenomika
Kutatócsoportunk fő érdeklődési területe egyes, biogeográfiai szempontból jelentős nem modell élőlények (mindenekelőtt növények és állatok) filogenetikai és filogeográfiai viszonyainak feltárása, természetvédelmi jelentőségű nem modell fajok populációgenetikai- és genomikai tulajdonságainak kutatása. A fajon belüli kutatásaink súlypontja a genomi megközelítésen, a csökkentett reprezentativitású genomi módszereken (pl. RAD-seq) alapul. Emellett dolgozunk nemmodell szervezetek genomjának de novo összeszerelésén is. Külön hangsúlyt kap a sztyeppei élőlények evolúciós történetének rekonstruálása molekuláris genetikai és genomikai módszerekkel.
ELIXIR Platform részvétel: Tools, Training

DR. SZÁSZ ATTILA MARCELL 

              C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\Semmelweis_logo_Emblem_BLUE_JPG.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Szasz AM.jpg

Semmelweis Egyetem, Bioinformatikai Tanszék, Budapest

Kutatási terület: szolid tumorok, különösen a malignus melanoma és emlőrák, ezekben a tumor-host kölcsönhatások vizsgálata az immunreakciók tükrében. 

Kutatási megközelítésünkben erős klinikai alapokon, szöveti morfológiai tulajdonságokra építkezve elemezzük DNS, RNS és protein szinten detektálható adatok kapcsolatait, heterogenitását térben és időben az adott betegek esetében. Fókuszunk a betegeken belüli változatosság feltárása, olyan faktorok azonosítása, amely a tumoros folyamatok jobb megértéséhez vezet, diagnosztikus és terápiás fejlesztéseket is magában rejt.

ELIXIR Community részvétel: Proteomics

részvétel a European Cancer Moonshot Programban

PROF. DR. SZÉLL MÁRTA

          C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\SZTE címer.png

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Szell M.jpg

Szegedi Tudományegyetem.

Orvosi Genetikai Intézet és Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged 

Az Intézet vezetőjeként elsősorban klinikai genetikai diagnosztikai tevékenységet és az ahhoz kapcsolódó kutatásokat irányítom. Kutatási tevékenységünk egyes ritka betegség kórkép csoportokra fókuszál, úgy mint a ritka, genetikailag meghatározott bőrbetegségek - genodermatózisok -, valamint neurogenetikai kórképek. Kutatási tevékenységünk elsősorban genotípus-fenotípus összefüggések feltárására, valamint újonnan azonosított genetikai variánsok funkcionális vizsgálatára irányul. Az elmúlt évek egyik kiemelt jelentőségű kutatási projektjében a Pécsi Tudományegyetem kollégáival együttműködésben a COVID-19 betegség lefolyását meghatározó és/vagy befolyásoló genetikai variánsok azonosításán dolgozunk.

PROF. DR. THAN NÁNDOR GÁBOR


 

                C:\Users\Lakatos Viktoria\Documents\ELIXIR\ELIXIR Prospektus 2023\InDesign pack\wetransfer_elixir-2023-juli-25-folder_2023-07-25_1152\Elixir 2023 juli 25 Folder\Links\ttk logo.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Than NG.jpg

Természettudományi Kutatóközpont
Molekuláris Élettudományi Intézet, Budapest
Kutatási területek: perinatológia, reproduktív biológia, immunológia, rendszerbiológia
Kutatócsoportommal a vetélések és terhességi kórképek kialakulásában szerepet játszó kórfolyamatok rendszerbiológiai vizsgálatát végzem. A téma kiemelt jelentőségű, mert a terhességek 70%-a, a klinikailag felismert terhességek 15%-a végződik vetéléssel, és a várandósok 25%-ánál lép fel az anya és/vagy magzata életét és egészségét veszélyeztető terhességi kórkép. Célunk a kórfolyamatok molekuláris útvonalainak, szabályzási hálózatainak leírása, biomarkerek és gyógyszer-hatáspontok azonosítása.

PROF. DR. TŐZSÉR JÓZSEF 

                C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\LOGÓK\DE-cimer másolat.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Tőzsér J.jpg

Debreceni Egyetem

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen

Kutatási területek: retrovirális biokémia, virális proteóm, virális fertőzés hatása a celluláris proteómra és transzkriptómra, fermentlevek, tej omikai elemzése. 

Az általam vezetett Retrovirális Biokémiai Kutató Laboratórium legfőbb kutatási területét a vírusok életciklusának tanulmányozása képezi. A virális és az azokkal rokon eukarióta fehérjék szerkezet-funkció összefüggéseinek in vitro vizsgálata mellett szerkezeti biológiai és elméleti kémiai megközelítéseket is alkalmazunk. Célunk a vírusfertőzések (pl. HIV és SARS-CoV-2) korai fázisában a gazdasejtekben bekövetkező proteomikai és transzkriptomikai változások tanulmányozása is. A vírus-gazdasejt kölcsönhatási hálózatok feltérképezése céljából omikai módszerekkel nyert adatok elemzése statisztikai és bioinformatikai módszerekkel történik. Emellett munkánkban fontos szerepet kapnak az élelmiszeripari alkalmazás szempontjából jelentős kutatások is, részt veszünk különböző borok és borecetek metabolomikai analízissel azonosított komponenseinek bio- és kémiai-informatikai módszerekkel történő elemzésében, valamint tejalapú funkcionális élelmiszer kifejlesztését célzó kutatás-fejlesztési együttműködés keretében proteomikai és transzkriptomikai analíziseket és bioinformatikai módszerekkel történő adatelemzést is végzünk.

DR. TUSNÁDY GÁBOR


 

              C:\Users\Lakatos Viktoria\Documents\ELIXIR\ELIXIR Prospektus 2023\InDesign pack\wetransfer_elixir-2023-juli-25-folder_2023-07-25_1152\Elixir 2023 juli 25 Folder\Links\ttk logo.jpg

C:\Users\Lakatos Viktoria\Nextcloud\VIKTÓRIA\@KIADVÁNY\Kiadvány 2023\Vezető kutatók\Tusnády G.jpg

Természettudományi Kutatóközpont, Molekuláris Élettudományi Intézet, Budapest
Kutatási területek: bioinformatika, transzmembrán fehérjék, adatbázisok
Kutatási területünk a membrán fehérjék topológiájának és 3D-s szerkezetének vizsgálata modern bioinformatikai eljárások kifejlesztésén keresztül (CCTOP), valamint adatbázisok létrehozása, amelyek a transzmembrán fehérjék topológiájával és szerkezetével kapcsolatosak (HTP, PDBTM, TOPDB, TOPDOM, TmAlphaFold), továbbá olyan nagy áteresztőképességű kísérleti módszerek fejlesztése, amelyek transzmembrán fehérjék topológiai becslését, szerkezet modellezését valamint sejten belüli eloszlásának meghatározását segítik.                                                                      

ELIXIR Community részvétel: 3D BioInfo
A MABIT főtitkára.