aron

2024.03.06-án angol nyelvű tudományos vita során megvédte doktori címét Dr. Bartha Áron, a Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola hallgatója, aki Dr. Győrffy Balázs vezetése alatt végezte PhD munkáját.

Dr. Bartha Áron "Differential gene expression analysis in malignant cancer tissues" című doktori disszertációjában a malignus daganatokban megfigyelhető gének különböző kifejeződésének elemzését mutatja be, különös tekintettel a clear cell renal carcinoma (ccRCC) típusú veserákra. Vizsgálatának célja az volt, hogy létrehozzon egy integrált adatbázist különböző forrásokból származó transzkriptom-szintű adatokból, majd azonosítson a ccRCC szempontjából klinikailag releváns biomarkereket.
Ehhez az NCBI-GEO, TCGA, TARGET, GTEx adatbázisokból több mint 57 000, géncsip és RNS-szekvenálásból származó adatokat töltött le, majd statisztikai teszteket alkalmazott a gének expresszióváltozásainak elemzésére. A TNMplot.com online elemző platform létrehozásával a hallgató lehetővé tette a génexpressziós változások valós idejű összehasonlítását különböző tumortípusokban. Azonosította a ccRCC-ben eltérően kifejeződő géneket, amelyeket klinikákról származó betegek adataival validált RNS-szekvenálás és célzott tömegspektrometriával összefüggő proteomikai vizsgálat révén. Ennek során összefüggést állapított meg a génkifejeződés és a fehérje mennyisége között, végül azonosította azokat a fehérjéket, amelyek összefüggtek a betegek túlélésével. Végül létrehozott egy osztályozási algoritmust, amely segít megkülönböztetni az egészséges és a daganatos vese szöveteket.

Dr. Bartha Áron PhD védésének adatai és téziseinek angol nyelvű összefoglalója ezen a linken érhető el.