HoN Prága

Május 10-11-én Prof. Dr. Győrffy Balázs, a magyar csomópont vezetője részt vett Prágában a csomópontvezetők éves tavaszi találkozóján, melynek három fő célkitűzése volt.

1) Az ELIXIR 2024-28-as programmal kapcsolatos terveinek megvitatása.
Az első cél a 2024-28-as programmal kapcsolatos tervek megvitatása volt. Ez a program fontos kezdeményezés az ELIXIR számára, mivel felvázolja a szervezet céljait és célkitűzéseit a következő négy évre. A találkozó résztvevői megvitatták a program fő fókuszterületeit, beleértve a kutatást, a fejlesztést és az infrastruktúrát.

2) Az ELIXIR 2024-re vonatkozó stratégiai prioritásainak megvitatása és elfogadása.
A második célkitűzés az ELIXIR 2024-re vonatkozó stratégiai prioritásainak megvitatása és egyeztetése volt. Az ELIXIR-nek több prioritása van, amelyekre összpontosítani kíván, többek között az adatszolgáltatások hozzáférhetőségének és használhatóságának javítása, az élettudományi kutatást támogató új eszközök és technológiák kifejlesztése, valamint a más szervezetekkel való együttműködés előmozdítása. A találkozó során a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy megosszák gondolataikat e prioritásokkal kapcsolatban, és megvitassák, hogyan lehetne azokat megvalósítani. A cél az volt, hogy konszenzusra jussanak a legfontosabb prioritásokkal kapcsolatban, amelyekre az ELIXIR 2024-ben összpontosíthat.

3) Az ELIXIR stratégiájának megvitatása a jövőbeli Horizont Európa pályázati felhívásokkal kapcsolatban.
A harmadik cél az volt, hogy megvitassuk az ELIXIR stratégiáját a jövőbeli Horizont Európa pályázati felhívásokkal kapcsolatban. A Horizont Európa az Európai Unió kutatási és innovációs programja, amely tudományos kutatási projektek finanszírozását biztosítja. Az ELIXIR érdekelt abban, hogy ezen a programon keresztül pályázzon finanszírozásra, ezért fontos, hogy a szervezetnek szilárd stratégiája legyen.

A találkozó során megvitattuk, hogy melyek azok a lehetséges felhívások, amelyekre az ELIXIR számára releváns lehet pályázni, és hogyan pozícionálhatja magát a szervezet, hogy sikeresek legyünk ezekben a pályázatokban. Azt is megvitattuk, hogy milyen erőforrásokra lenne szükség egy sikeres pályázat előkészítéséhez, és hogyan tudna az ELIXIR más szervezetekkel együttműködve növelni a siker esélyeit.

Összességében a találkozó eredményes és informatív volt, amely lehetővé tette az ELIXIR számára a jövőre vonatkozó tervezést és annak biztosítását, hogy továbbra is használható adatszolgáltatásokat nyújtsunk az élettudományi kutatóközösség számára.